پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه «گردشگری و زیارت»

خبرگزاری میزان -

در گذشته اکثر جمعیت ایران از سفر محروم بودند، اما با رشد ۵۰۰ برابری راه‌های روستایی و ۳۲ برابری راه‌های بین شهری و ارتقاء سطح معیشت مردم پس از انقلاب اسلامی سفر و گردشگری در سبد زندگی خانوار ایرانی قرار گرفت

منابع خبر
پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه «گردشگری و زیارت» خبرگزاری میزان -