مخالفت با تنش جدید در منطقه

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل

اقدام نظامی احتمالی ترکیه در شمال سوریه با واکنش‌هایی از سوی مقامات ایران روبرو شده؛ از جمله اظهارات حسن روحانی رییس جمهوری در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت. روحانی از ترکیه خواسته در تصمیم خود تجدیدنظر کند

منابع خبر
مخالفت با تنش جدید در منطقه خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل