بازی مجانی«شمر»در مختارنامه+عکس

بازی مجانی«شمر»در مختارنامه/عکس
فردا
جهان نیوز - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

محمد فیلی در حالی که از شدت بغض کلمات را بریده بریده ادا می‌کرد و اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت که توقع هیچ دستمزدی برای ایفای نقش شمر نداشته و این کار را صرفاً به عشق امام حسین (ع) انجام داده است.

منابع خبر
بازی مجانی«شمر»در مختارنامه+عکس جهان نیوز - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
بازی مجانی«شمر»در مختارنامه/عکس فردا - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴