متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است

خبرگزاری میزان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

موحد از کاهش ۳۱ درصدی موجودی پرونده‌های دادگستری کرمان خبر داد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۳۶ روز به ۸۷ روز کاهش یافته است که گامی مهم در جهت تکریم ارباب رجوع است

منابع خبر
متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است خبرگزاری میزان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸