رئیس جمهور در مجتمع بهزیستی

رئیس جمهور در مجتمع بهزیستی/عکس
فردا
جهان نیوز - ۱ فروردین ۱۳۹۳

در حاشیه دیدار عیدانه رئیس‌جمهور با کودکان شیرخوارگاه شبیر و نوجوانان مجتمع بهزیستی شهدای انقلاب

منابع خبر
رئیس جمهور در مجتمع بهزیستی/عکس فردا - ۱ فروردین ۱۳۹۳
رئیس جمهور در مجتمع بهزیستی جهان نیوز - ۱ فروردین ۱۳۹۳
رئیس جمهور در مجتمع بهزیستی/عکس آفتاب - ۱ فروردین ۱۳۹۳