حاشیه دیدار استقلال - اکسین البرز

فوتبالی‌ترین - ۶ اسفند ۱۳۹۴
منابع خبر
در جریان دیدار دوستانه استقلال و اکسین فوتبالی‌ترین - ۶ اسفند ۱۳۹۴
توقف استقلال مقابل تیم دسته دومی اکسین فوتبالی‌ترین - ۶ اسفند ۱۳۹۴
حاشیه دیدار استقلال - اکسین البرز فوتبالی‌ترین - ۶ اسفند ۱۳۹۴