آشفتگی و تنزل کیفیت برنامه افق صدای آمریکا٬ درویش رنجبر

گویا - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

آشفتگی و تنزل کیفیت برنامه افق صدای آمریکا٬ درویش رنجبر »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » برنامهجدای از لزوم شنیده شدن صدای جامعه مدنی ایران، باید گفت از آنجا که مبتکر و مبدع برنامه افق شخص سیامک دهقانپور بوده و اثر انگشت ایشان بر جای جای این برنامه هویداست اصل حفاظت از دارائی معنوی - فکری اشخاص که امروزه به یک کنوانسیون مهم در سازمان ملل متحد تبدیل شده حکم می‌‌کند مسئولان صدای آمریکا به در خواست مطروحه از سوی مخاطبان خود جهت بازگشت دهقانپور ترتیب اثر دهند.

منابع خبر