متروی توکیو

خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

در این گزارش نگاهی داریم به متروی توکیو و مسافرانی که روزانه از این وسیله نقلیه استفاده میکنند

منابع خبر
متروی توکیو خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸