«سه مقام نظامی و امنیتی ترکیه از کار تعلیق شدند»

برکناری سه مقام نظامی و امنیتی ترکیه
خدمت
رادیو کوچه -

دولت ترکیه سه مقام نظامی و امنیتی را در پی انفجارهای اخیر در آنکارا که بیش از ۱۲۰ کشته بر جای گذاشت، برکنار کرد. به گزارش بی‎بی‎سی، دولت ترکیه در پی دو انفجار انتحاری اخیر […]

منابع خبر
«سه مقام نظامی و امنیتی ترکیه از کار تعلیق شدند» رادیو کوچه -
برکناری سه مقام نظامی و امنیتی ترکیه خدمت -
سه مقام نظامی و امنیتی ترکیه در پی انفجارهای اخیر از کار تعلیق شدند بی بی سی فارسی -
سه مقام نظامی و امنیتی ترکیه از کار تعلیق شدند خبرگزاری فارس -