عکس/ مقبره رضا شاه قبل از تخریب

عکس/ مقبره رضا شاه قبل از تخریب

فردا
فردا - ۶ مرداد ۱۳۹۲


منابع خبر
عکس/ مقبره رضا شاه قبل از تخریب آفتاب - ۶ مرداد ۱۳۹۲