زهیوی: بعضی می‌خواهند پورموسوی نتیجه نگیرد

ورزش ۳ - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

مدافع تیم فوتبال استقلال خوزستان، گفت: ۲۶ درصد از سال قبل طلب داریم و امسال هم ۶-۷ درصد بیشتر دریافتی نداشتیم. مگر می‌شود و داریم که تیم قهرمان پاداش نگیرد

منابع خبر