«آمریکا می گوید ملوان های این کشور در اختیار ایران هستند»

آمریکا می گوید ۱۰ ملوان این کشور در اختیار ایران هستند
گویا
رادیو کوچه - ۲۲ دی ۱۳۹۴

پنتاگون وزارت دفاع آمریکا می گوید که ایران دو قایق نیروی دریایی این کشور و خدمه آنها را در اختیار دارد. پنتاگون گفت اطمینان یافته است که این ملوان ها به سرعت بازگردانده خواهند شد. […]

منابع خبر