عکسی که همه را سر کار گذاشت!

عکسی که همه را سر کار گذاشت!
فردا
فردا - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

جوان وتاریخ: «کن جانسون»، مورخ آمریکایی درباره این تصویر گفت: این تصویر در ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۲۲ میلادی برای کارگاه ساختمانی «راکفلر سان‌تر»، تهیه و منتشر شده بود ولی برای همگان اینگونه عنوان شده است که این عکس واقعی است. وی افزود: اینکه این کارگران مشغول غذا خوردن هستند شکی نیست، ولی با یکصد عکس دیگر مونتاژ شده بود تا این تصویر به دست بیاید.

منابع خبر
عکسی که همه را سر کار گذاشت! فردا - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴