ساخت شبکه های جاسوسی در بی بی سی برای دست اندازی به اطلاعات سایر کشورها

باشگاه خبرنگاران - ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه شبکه بی بی سی شبکه وابسته به سیاست های استعماری دولت انگلیس است،گفت: یکی از ابزارهایی که این شبکه مورد استفاده خود قرار می دهد عرصه دیپلماسی عمومی است، یعنی افکار عمومی مردم کشورهای هدف را در راستای سیاست های خود قرار می دهد تا بتواند رسالت تبلیغی خود را به جا آورد. وی در ادامه با بیان اینکه شبکه بی بی سی رسواتر از آن است که خود را به عنوان یک شبکه مستقل قلمداد کند افزود: سوال ما این است که اگر این شبکه ماهیت مستقل دارد چگونه در جریان فتنه به عنوان ابزار تبلیغاتی فتنه جویان مبدل شده بود؟ نماینده محلات و دلیجان با طرح این سوال که اگر این شبکه مستقل است چگونه در تحولات منطقه و بیداری اسلامی نقش بازوهای آمریکا و سازمان های جاسوسی استکبار را بازی می کند، افزود: این موارد از جمله مصداقهایی است که نشان می دهد این شبکه یکی از ابزارهای سلطه کشورهای استکباری استعماری بوده و خواهند بود لذا قطعا این دروغ بزرگ که یک شبکه مستقل است،مخاطبی ندارد. سلیمی در ادامه به استفاده بی بی سی از عناصر داخل کشور برای تامین اطلاعات این شبکه اشاره و تصریح کرد: تشکیل شبکه های گسترده جاسوسی از عناصری که تامین کننده اطلاعات خبر و سوژه یابی برای این شبکه هستند نشانگر این است که آنها به دنبال سوء استفاده از افراد ساده اندیش و با جاسوس پروری خبری به دنبال انتشار اخبار خاص و کاملا هدایت شده هستند. نماینده مردم محلات و دلیجان در ادامه با اشاره به اینکه این شبکه در گزینش خبرنگاران خود شفاف عمل نمی کند ،افزود: شبکه بی بی سی هیچ گاه خبرنگار رسمی معرفی نمی کند و با جذب افراد ساده اندیش به دنبال ساختن شبکه های جاسوسی برای دست اندازی به اطلاعات سایر کشورها است تا بتواند سلطه حامیان خود را بر این کشور ها تحمیل کنند. سلیمی در پایان از باشگاه خبرنگاران که در افشای این ترفند پیش قدم بوده تقدیر و تشکر کرد./ع.

منابع خبر