روشی جالب برای کاهش وزن

خبرگزاری میزان - ۹ روز قبل

محققان عنوان می‌کنند غذاخوردن دسته جمعی تاثیر شدیدی بر افزایش مصرف غذا در مقایسه با تنهایی غذاخوردن دارد

منابع خبر
روشی جالب برای کاهش وزن خبرگزاری میزان - ۹ روز قبل