تحریم ها شتاب دهنده توسعه کشور است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تبریز-ایرنا- سرپرست سازمان غذا و دارو و مدیر اجرایی قرارگاه تامین واردات مواد اولیه صنعت داخلی و داروهای ساخته شده و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور گفت: تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، شتاب دهنده سرعت پیشرفت کشور است

منابع خبر
تحریم ها شتاب دهنده توسعه کشور است خبرگزاری جمهوری اسلامی -