کاهش تعرفه اپراتورهای ایرانی به صورت یک طرفه برای زوار اربعین

کاهش تعرفه اپراتورهای ایرانی به صورت یک طرفه برای زوار اربعین
خبرگزاری فارس
خبرگزاری میزان - ۸ آبان ۱۳۹۶

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : علی رغم بدقولی اپراتورهای عراقی برای کاهش تعرفه، اپراتورهای ما به صورت یک طرفه تعرفه های خود را کاهش داده و بسته های مناسبی را برای زوار اربعین، طراحی کرده اند

منابع خبر