قرائت کیفرخواست برای ۷ نفر از متهمان/ اتهام: مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور

خبرگزاری میزان -

محاکمه متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان به ریاست قاضی منصوری برگزار شد

منابع خبر