البرز با کمبود کارخانه فرآورده های لبنی مواجه است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل

کرج - ایرنا - رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی البرز با اشاره به ظرفیت ۴۲۰ هزار تنی تولید شیر در استان گفت : این استان با کمبود کارخانه تولید فرآورده های لبنی مواجه است

منابع خبر
البرز با کمبود کارخانه فرآورده های لبنی مواجه است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل