زنده اما بی نفس /تصاویر

زنده اما بي نفس /تصاوير
فردا
فردا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

باشگاه خبرنگاران: یک هنرمند سنگاپوری به نام کنگ لی با صرف زمان و دقت بسیار زیاد، تصاویر موجودات دریایی را در میان لایه های نازک نوعی صمغ شفاف نقاشی کرده است.

هر بیننده ای با دیدن این تصاویر سه بعدی گمان میکند ماهی ها واقعا در حال شنا در آب یا همان صمغ لایه لایه هستند. آقای لی نام این مجموعه را "زنده اما بی نفس" گذاشته است.

منابع خبر
زنده اما بی نفس /تصاویر فردا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
زنده اما بی نفس /تصاویر آفتاب - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲