مکزیک: تسلیم فشارهای آمریکا نمی‌شویم

جهان نیوز - ۸ روز قبل

وزیر خارجه مکزیک گفت که کشورش در موضوع مهاجرت هرگز تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد

منابع خبر