این هتل راه می رود؟ +تصاویر

این هتل راه می رود؟ +تصاویر
فردا
فردا - ۱ اسفند ۱۳۹۴

میزان: این هتل شناور از دو بخش متفاوت تشکیل شده است:ساختمان مرکزی و واحدهای آپارتمانی مجزا.هنگام عبور از بخش مرکزی که شامل پذیرش، رستوران، سالن گردهمایی ، فضای اداری کارکنان و یک کافی شاپ می باشد،مهمانان به مسیرهایی که به سوئیتهای مستقل ختم می شود،خواهند رسید.هر کدام از سوئیت آپارتمان ها ،به صورت مستقل طراحی شده،طوری که می تواند از بخش اصلی جدا شده و به صورت مستقل در آب هدایت شود.درواقع مهمانان می توانند محل مناسب برای تعطیلاتشان را ،خودشان انتخاب کنند.

منابع خبر
این هتل راه می رود؟ +تصاویر فردا - ۱ اسفند ۱۳۹۴
این هتل راه می رود؟ +تصاویر آفتاب - ۱ اسفند ۱۳۹۴