خودکفایی ۸۰ درصدی در تولید قطعات خودرو/ ضرورت تسهیل انتقال ارز و اصلاح قیمت در صنعت قطعه

باشگاه خبرنگاران -
منابع خبر