ترامپ سزاوار استیضاح است

خبرگزاری میزان - ۷ روز قبل

نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا گفت: ترامپ اقداماتی انجام داده که سزاوار استیضاح است

منابع خبر
ترامپ سزاوار استیضاح است خبرگزاری میزان - ۷ روز قبل