بقایی: اصلاقرارداد۴۵۰میلیاردی دروغ است / تصویر نامه ای که وجود قرارداد را تایید می کند

بقایی: اصلاقرارداد450میلیاردی دروغ است / تصویر نامه ای که وجود قرارداد را تایید می کند
شفاف
شفاف -

حمید بقایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی به کلی منکر وجود قرار داد ۴۵۰میلیاردتومانی در جزیره کیش شد.   وی  در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد عقد قرارداد در جزیره کیش به مبلغ ۴۵۰میلیارد تومان بدون انجام تشریفات مناقصه را رد کرد. این در حالی است که مصطفی پورمحمدی ریئس سازمان بازرسی عصر روز پنجشنبه در سیمای جمهوری اسلامی ایران از ابطال این قرارداد خبر داد. وی گفت البته مبلغ زیادی از سوی دولت بابت این قرار داد پرداخت نشده و سازمان بازرسی بموقع وارد عمل شده و جلوی تخلف را گرفته است. از سوی دیگر در حالی که بقایی منکر اصل وجود چنین قراردادی است سایت الف نامه ای را که پیمانکار این قرارداد خطاب به بقایی نوشته است را منتشر کرد.

در این نامه مبلغ قرارداد نیز به صراحت مورد اشاره قرارگرفته است

منابع خبر