شریعتمداری: توافق هسته‌ای محال است!

عصر ایران - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

چنانچه ما نیز به مذاکرات هسته‌ای به عنوان آوردگاه و میدان جنگ با حریف نگاه کنیم، به جای امتیازدهی برای جلب اعتماد طرف مقابل، که می‌دانیم بی‌نتیجه است، پاشنه آشیل حریف را نشانه می‌رویم و از اهرم‌های فراوانی که در اختیار داریم برای ضربه زدن به آمریکا و متحدانش استفاده می‌کنیم

منابع خبر
شریعتمداری: توافق هسته‌ای محال است! عصر ایران - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
شریعتمداری: توافق هسته‌ای محال است! جهان نیوز - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳