قم قهرمان کیک بوکسینگ قهرمانی کشور شد

تابناک - ۲۳ آبان ۱۳۹۳

مسوول برگزاری این رقابت ها در حاشیه پایان آن به ایرنا گفت: مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور با شرکت تیم هایی از ۱۷ استان کشور و با حضور ۳۰۰ ورزشکار به مدت یک روز در قم برگزار شد.

'جواد محمد زاده' افزود: این مسابقات در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ترتیب یافته و مسابقات تنها در بخش تیمی برگزار شده و شاهد برگزاری رقابت های انفرادی نبودیم.

وی گفت: مسابقات رده سنی نونهالان و نوجوانان در هفت وزن و رقابت های رده های سنی جوانان و بزرگسالان نیز در ۱۰ وزن برگزار شدند.

وی ابراز داشت: در پایان مسابقات رده سنی بزرگسالان تیم های قم،اردبیل و خوزستان به ترتیب عنوان های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

محمد زاده بیان داشت: در پایان مسابقات رده سنی جوانان نیز تیم های قم، خوزستان و اردبیل اول تا سوم شدند و در رده سنی نوجوانان نیز کرمانشاه،اردبیل و خوزستان حائز کسب رتبه های اول تا سوم شدند.

مسوول برگزاری این رقابت ها هم چنین تیم های کرمانشاه، خوزستان و یزد را به عنوان تیم های اول تا سوم رده سنی نونهالان ذکر کرد

منابع خبر
قم قهرمان کیک بوکسینگ قهرمانی کشور شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ آبان ۱۳۹۳