استاندار خواستار تعامل نمایندگان قوا در همدان برای ایجاد امنیت شد

شک و تردید قاضی پرونده تعرض به سفارت عربستان برای صدور رأی
گویا
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ شهریور ۱۳۹۵

همدان - ایرنا - استاندار همدان خواستار همکاری و تعامل نمایندگان قوا در این استان برای حفظ آرامش و امنیت مردم و جامعه شد.

منابع خبر
بخش وی آی پی یک بیمارستان خصوصی در اصفهان تعطیل شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ شهریور ۱۳۹۵
افتتاح ۲ طرح تعاونی در شهرستان دورود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ شهریور ۱۳۹۵
بخش VIP یک بیمارستان خصوصی در اصفهان تعطیل شد خبرگزاری میزان - ۶ شهریور ۱۳۹۵