جدیدترین آمارها از تجرد قطعی زنان و مردان

15:10 - جدیدترین آمارها از تجرد قطعی زنان و مردان
خبر خونه
گویا - ۷ بهمن ۱۳۹۲

جدیدترین آمارها از تجرد قطعی زنان و مردان »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

ایسنا ـ بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۰، آستانه تجرد قطعی مردان کشور در سال ۱۳۹۰ در گروه سنی ۴۴-۴۰ و در زنان ۴۹-۴۵ قرار دارد. در اغلب استان‌های کشور آستانه سن تجرد قطعی مردان در سن ۳۹-۳۵ و ۴۴-۴۰ و برای زنان در سن ۴۴-۴۰ و ۴۹-۴۵ سال است.

به گزارش سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سهم زنان ۱۵-۱۹ سال ازدواج کرده (پیشرسی ازدواج) در سال ۱۳۹۰، ۲۱.۴ درصد بوده است. استان خراسان رضوی با ۳۲.۳ درصد بیشترین و استان ایلام با ۱۲ درصد کمترین سهم را از پیشرسی ازدواج زنان داشته است.

میانگین سن در اولین ازدواج کشور در بین مردان پس از روندی کاهش تا سال ۱۳۶۵ در دهه اخیر افزایش داشته و از ۲۳.۸ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در مقابل، میانگین سن ازدواج زنان همواره روندی افزایشی داشته و از ۱۹ سال به رقم ۲۳.۵ درصد رسیده است.

.

منابع خبر