پیام سردار سلیمانی به زبان عربی

جهان نیوز - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

به تازگی در شبکه‌های اجتماعی، فیلمی از توصیه‌های سردار سلیمانی به فرزندان یکی از نیروهای بسیج مردمی عراق منتشر شده است.

منابع خبر
پیام سردار سلیمانی به زبان عربی جهان نیوز - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
پیام سردار سلیمانی به زبان عربی + فیلم باشگاه خبرنگاران - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
پیام سردار سلیمانی به زبان عربی باشگاه خبرنگاران - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳