الغرافه در حضور ۶۰ دقیقه شجاعی حریفش را گلباران کرد

خبرگزاری فارس - ۲۲ اسفند ۱۳۹۴

الغرافه قطر به همراه بازیکن ایرانی خود السیلیه را به توب بست

منابع خبر
الغرافه حریفش را گلباران کرد عصر ایران - ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
پیروزی پر گل الغرافه در حضور ۶۱ دقیقه ای شجاعی باشگاه خبرنگاران - ۲۲ اسفند ۱۳۹۴