الغرافه در حضور ۶۰ دقیقه شجاعی حریفش را گلباران کرد

خبرگزاری فارس -

الغرافه قطر به همراه بازیکن ایرانی خود السیلیه را به توب بست

منابع خبر
در حضور ۶۰ دقیقه ای شجاعی/ الغرافه حریفش را گلباران کرد ورزش ۳ -
الغرافه در حضور ۶۰ دقیقه شجاعی حریفش را گلباران کرد خبرگزاری فارس -
پیروزی پرگل الغرافه در حضور ۶۰ دقیقه ای شجاعی پارس فوتبال -
الغرافه حریفش را گلباران کرد عصر ایران -
پیروزی پر گل الغرافه در حضور ۶۱ دقیقه ای شجاعی باشگاه خبرنگاران -