۹۷ درصد دارو‌های کشور تولید داخل است

خبرگزاری میزان - ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

وزیر بهداشت گفت: توسعه یافتگی در کشوری حاصل نخواهد شد مگر اینکه رسانه‌های پویا مطالبه‌گر و پیگیر وجود داشته باشند؛ که یکی از رسالت‌های مدیران یک نظام پاسخگویی به مطبوعات مطالبه‌گر است

منابع خبر
۹۷ درصد دارو‌های کشور تولید داخل است خبرگزاری میزان - ۲۵ اسفند ۱۳۹۷