خوانش شاعرانه پیانیست زن فرانسوی از اثر موریس راول

یورو نیوز - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

هلن گریمو، نوازنده پیانو سالهاست که در آمریکا زندگی می‌کند. او می‌گوید دچار همان حس شهودی شده است که موریس راول بعد از اجرای کنسرت در آمریکا تجربه کرد. پیانیست و نویسنده فرانسوی می‌خواهد در اجراهایش کاری کند که مخاطب گذشت زمان را به شکل دیگری تجربه کند

منابع خبر