خوانش شاعرانه پیانیست زن فرانسوی از اثر موریس راول

یورو نیوز -

هلن گریمو، نوازنده پیانو سالهاست که در آمریکا زندگی می‌کند. او می‌گوید دچار همان حس شهودی شده است که موریس راول بعد از اجرای کنسرت در آمریکا تجربه کرد. پیانیست و نویسنده فرانسوی می‌خواهد در اجراهایش کاری کند که مخاطب گذشت زمان را به شکل دیگری تجربه کند

منابع خبر
خوانش شاعرانه پیانیست زن فرانسوی از اثر موریس راول یورو نیوز -