افزایش قیمت بنزین در نیمه دوم امسال؛ ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان

رادیو زمانه -

در حالیکه دولت از اعلام قیمت جدید بنزین خودداری می‌کند، برخی منابع خبری از افزایش ۲۶۵ تا ۴۵۰ تومان قیمت هر لیتر بنزین خبر داده و قیمت بنزین آزاد را ۱۵۰۰ تومان اعلام کردند.

منابع خبر
افزایش قیمت بنزین در نیمه دوم امسال؛ ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان رادیو زمانه -
افزایش قیمت بنزین تا یک هزار تومان قاچاق را کم کرد عصر ایران -