حشد الشعبی عراق یک پهپاد را سرنگون کرد

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
منابع خبر
حشد الشعبی عراق یک پهپاد را سرنگون کرد باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸