اقدامی تازه برای شناسایی مفقودین منا

جهان نیوز -

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه گفت: آخرین اقدام انجام شده درخصوص تعیین وضعیت ۶۹ مفقود، ارسال فایلی از اثر انگلشت آنان برای مقامات ذیربط عربستان سعودی است.

منابع خبر
اقدامی تازه برای شناسایی مفقودین منا جهان نیوز -
جنتی:۷۱ نفر از مفقودین منا شناسایی نشده‌اند فردا -
از مجموع مفقودین فاجعه منا هنوز ۷۱ نفر شناسایی نشده‌اند خبرگزاری فارس -