رئیس مرکز آمار ایران: درآمد ۷۰درصد خانوارهای ایرانی کمتر از ۴۵۰هزارتومان است

پارلمان نیوز -

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به درآمد و جمعیت هر یک از خوشه‌های درآمدی که در طرح جمع‌آوری اطلاعات افتصادی خانوار مشخص شده است، گفت: حدود ۷۰ درصد از خانوارهای ایرانی زیر ۴۵۰ هزار تومان درآمد دارند. محمد مدد در گفت‌وگو با فارس در مورد جمعیت هر یک از خوشه‌های درآمدی در کشور، خاطرنشان کرد: جمعیت خوشه اول که در برگیرنده ۴ دهک پایین درآمدی است، ۲۹ میلیون نفر و خوشه دوم یعنی سه دهک بعدی معادل ۲۰ میلیون نفر است. به گفته وی  اگر جمعیت ایران را حدود ۷۰ میلیون نفر در نظر بگیریم حدود ۲۱ میلیون نفر در خوشه سوم قرار می‌گیرند. رئیس مرکز آمار در خصوص در‌آمد هریک از خوشه‌ها، گفت‌: میانگین درآمدی خانوارهای خوشه‌ اول کمتر از ۳۵۰ هزار تومان، خوشه دوم از ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار تومان و میانگین درآمدی خوشه سوم بیشتر از ۴۵۰ هزار تومان است. با توجه به جمعیت ۷۰ میلیونی ایران و مقایسه مجموع جمعیت دو خوشه اول که حدود ۴۹ میلیون نفر است، مشخص می‌شود که حدود ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی درآمدی کمتر از ۴۵۰ هزار تومان دارند.

"به گفته وی  اگر جمعیت ایران را حدود ۷۰ میلیون نفر در نظر بگیریم حدود ۲۱ میلیون نفر در خوشه سوم قرار می‌گیرند"براساس خوشه‌بندی مرکز آمار ایران چهار دهک اول در خوشه اول، سه دهک دوم در خوشه دوم و سه دهک آخر که بیشترین درآمد را دارند در خوشه سوم قرار می‌گیرند. مدد چندی پیش اعلام کرده بود فقط به هفت دهک اول (خوشه اول و دوم) یارانه پرداخت خواهد شد و پرداخت‌های غیر نقدی به تمام دهک‌ها صورت خواهد گرفت. همچنین براساس گزارش مرکز آمار تنها چهار درصد از دهک اول جامعه صاحب خودرو هستند، در حالی ۵۰ درصد از دهک دهم خودرو دارند. ارزش خودروهای دهک اول حدود چهار میلیون تومان و برای دهک دهم حدود ۱۷ میلیون تومان است؛ یعنی تقریبا ۵۰ درصد از خانوارهای دهک دهم دارای خودرو با ارزش بیش از ۱۷ میلیون تومان هستند. بنابراین گزارش متوسط مساحت زیر بنای واحد مسکونی دهک اول ۸۹ متر و دهک دهم ۱۶۰ متر مربع است و متوسط ارزش ملک برای خانوارهای دهک اول بالغ بر ۱۰ میلیون تومان و برای دهک دهم بیش از ۱۵۰ میلیون تومان است.

در طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار حدود ۶۲ میلیون نفر شرکت کردند و اگر سایر افراد جامعه تا مرز ۷۱ میلیون نفر که عمدتا خانوارهای برخوردار هستند نیز در این طرح شرکت می‌کردند فاصله ارقام مذکور بین دهک اول و دهم بیش از این نیز می‌شد. بالاترین سهم در دهک اول مربوط به کشاورزان و کارگران و بالاترین سهم در دهک آخر مربوط به پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است

منابع خبر
"درآمد ۷۰درصد ایرانیان کمتر از ۴۵۰هزارتومان" فردا -
درآمد ۷۰درصد خانوارهای ایرانی کمتر از ۴۵۰هزارتومان است پیک ایران -
درآمد ۷۰درصد خانوارهای ایرانی کمتر از ۴۵۰هزارتومان است خبر آنلاین -