هفت طرح خدماتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی قم اجرا می‌شود

اختصاص 17 هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی
عصر اعتبار
خبرگزاری جمهوری اسلامی -

قم - ایرنا - مدیرکل کمیته امداد امام قم گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی وتوانمندی و ارتقای معیشت روستاییان قم در سال جاری هفت طرح خدماتی و اشتغالزایی در هفت روستای قم اجرا می‌شود

منابع خبر
هفت طرح خدماتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی قم اجرا می‌شود خبرگزاری جمهوری اسلامی -
اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی عصر اعتبار -