۱۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون جریمه متخلفان در ماه رمضان

جهان نیوز -

سخنگوی سازمان تعزیرات از جریمه ۱۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیونی متخلفان در طرح ضیافت ماه مبارک رمضان سخن گفت و افزود: بیشتر خودروسازان با رایزنی و مصالحه در حال انجام تعهداتشان جهت جلب رضایت مشتریانشان هستند

منابع خبر
۱۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون جریمه متخلفان در ماه رمضان جهان نیوز -