افزایش شبکه فیبر نوری شرکت گاز به ۱۴ هزار کیلومتر

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: طول شبکه فیبر نوری گاز به ۱۴ هزار کیلومتر افزایش خواهد یافت و با توجه به قابلیت های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و شرکت انتقال گاز ایران در بحث مخابرات می توانیم ادعا کنیم که قوی ترین شبکه مخابراتی را این دو شرکت در اختیار دارند

منابع خبر
افزایش شبکه فیبر نوری شرکت گاز به ۱۴ هزار کیلومتر خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸