۷۰۵ نفر از نیرو‌های آتش نشانی تبدیل وضعیت می‌شوند

خبرگزاری میزان -

معاون منابع انسانی شهرداری تهران از تبدیل وضعیت ۴۰۵ آتش نشان خبر داد

منابع خبر
۷۰۵ نفر از نیرو‌های آتش نشانی تبدیل وضعیت می‌شوند خبرگزاری میزان -