۲ میلیارد تومان صرف چاه آب در منطقه عشایری فسا شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ روز قبل

شیراز-ایرنا- رئیس اداره امور عشایر شهرستان فسا گفت: یک حلقه چاه به عمق ۱۶۰متر و با اعتبار ۲ میلیارد تومان در منطقه عشایری خرمنکوه فسا جهت احداث سایت گلخانه به بهره برداری رسید

منابع خبر
۲ میلیارد تومان صرف چاه آب در منطقه عشایری فسا شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ روز قبل