ظریف و نجف زاده در هواپیما به چه چیزی می خندند؟ (عکس)

ظریف و نجف زاده در هواپیما به چه چیزی می خندند؟	  (عکس)

عصر ایران
عصر ایران - ۲۹ آبان ۱۳۹۲
منابع خبر
خنده ظریف و نجف زاده در هواپیما تابناک - ۲۹ آبان ۱۳۹۲