بارش شدید تگرگ تهران را درنوردید

 عکس/ بارش شدید شبانه تگرگ در تهران

پیک ایران
خبرگزاری دانشجو - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
منابع خبر
عکس/ بارش شدید شبانه تگرگ در تهران... پیک ایران - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
بارش شدید تگرگ در تهران (عکس) عصر ایران - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
بارش شدید تگرگ تهران را درنوردید خبرگزاری دانشجو - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴