روحانی به عیادت صالحی رفت/تصاویر

روحانی به عیادت صالحی رفت/تصاویر
فردا
فردا - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تسنیم: حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی عیادت کرد.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرنگار ما گفته بود که عمل دوم علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی با موفقیت انجام شده و وی به بخش ریکاوری منتقل شده است.

صالحی دیروز به‌دلیل عارضه ناگهانی به بیمارستان منتقل شده و تحت آزمایش قرار گرفته بود.

منابع خبر
روحانی به عیادت صالحی رفت/تصاویر فردا - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
روحانی به عیادت صالحی رفت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
روحانی به عیادت صالحی رفت/تصاویر آفتاب - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
روحانی به عیادت صالحی رفت آفتاب - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴