نیروهای وابسته به گباگبو به محل اقامت واتارا حمله ور شدند

خبرگزاری مهر -

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نظامیان وفادار به رئیس جمهوری پیشین ساحل عاج پس از مقاومت در برابر حملات نیروهای "الحسن واتارا" و همپیمانان وی موفق به شکستن حلقه محاصره مخفیگاه گباگبو در ساحل عاج شده و کنترل این شهر را به دست گرفتند. بدنبال این شکست نیروهای واتارا، هتل محل اقامت وی در ابیجان که مورد حمایت نیروهای سازمان ملل متحد قرار داشته و دفتر نمایندگی این سازمان نیز در آنجا واقع است، مورد حمله هواداران گباگبو قرار گرفت.   "آلن لو روی" سخنگوی سازمان ملل متحد با بیان این مطلب تاکید کرد ارتش گباگبو با ادوات سنگین و توپخانه به این هتل یورش برده و درگیری را به منطقه تحت کنترل این سازمان کشاندند.   بر این اساس، پیشنهاد مذاکره از سوی گباگبو که در زمان محاصره مخفیگاه وی طرح شده بود، فریبی بیش نبوده و با هدف گرفتن زمان برای نجات وی در دستور کار قرار گرفته است.   گفتنی است در درگیری با نیروهای گباگبو، نظامیان فرانسه و کلاه آبیهای سازمان ملل متحد به رئیس جمهوری قانونی ساحل عاج کمک می کنند.

منابع خبر
نیروهای وابسته به گباگبو به محل اقامت واتارا حمله ور شدند خبرگزاری مهر -