شکل‌گیری دریاچه‌های تایتان با انفجار نیتروژن!

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

بررسی‌های جدیدی که با استفاده از داده‌های ارائه شده توسط فضاپیمای کاسینی انجام شده، نشان می دهد برخی از دریاچه‌های کوچک متان در قمر تایتان زحل حاصل انفجار نیتروژن است

منابع خبر
شکل‌گیری دریاچه‌های تایتان با انفجار نیتروژن! خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸