پیروزی شیرین چلسی در خانه ساتهمپتون

ورزش ۳ - ۹ آبان ۱۳۹۵

چلسی موفق شد با ارائه یک نمایش حساب شده و دیدنی، با ۲ گل از سد ساتهمپتون گذر کند

منابع خبر
پیروزی چلسی برابر ساوتهمپتون خبرگزاری میزان - ۹ آبان ۱۳۹۵
چلسی در زمین ساوتهمپتون پیروز شد فوتبالی‌ترین - ۹ آبان ۱۳۹۵