عکس/ عجیب‌ترین اتوبوس جهان

عجیب‌ترین اتوبوس جهان (عکس)

عصر ایران
باشگاه خبرنگاران - ۲ فروردین ۱۳۹۳
منابع خبر
عجیب‌ترین اتوبوس جهان (عکس) عصر ایران - ۲ فروردین ۱۳۹۳
عکس/ عجیب‌ترین اتوبوس جهان باشگاه خبرنگاران - ۲ فروردین ۱۳۹۳