در لایحه هدفمند کردن یارانه ها تراژدی فقر می بینیم

در لایحه هدفمند کردن یارانه ها تراژدی فقر می بینیم
شفاف
پیمانه -

قنبری با بیان اینکه دولت توان اجرای این لایحه را ندارد و احمدی نژاد تنها به دنبال بهانه تراشی است به حضور سرزده رییس جمهور در مجلس اشاره وعنوان داشت: یک احتمال این است که احمدی نژاد خودش متوجه عواقب اجرایی شدن این لایحه شده و به همین دلیل به هشدارهای کارشناسان توجه کرده است

منابع خبر
در لایحه هدفمند کردن یارانه ها تراژدی فقر می بینیم پیمانه -
در لایحه هدفمند کردن یارانه ها تراژدی فقر می بینیم شفاف -